Đà Nẵng: Sửa đổi quy định về diện tích đất tối thiểu được tách thửa

Sở Tư pháp Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch ngăn chặn tình trạng các tổ chức, cá nhân hành nghề công chứng “bắt tay” với các ngân hàng “vẽ đường” cho khách hàng trốn thuế khi mua bán, chuyển nhượng tài sản, nhất là bất động sản! Ngày 10/8, Sở Tư pháp Đà Nẵng […]

image
https://alodatdanang.com/wp-content/themes/imperio/
https://alodatdanang.com/
#7dc771
style2
paged
Đang mở bài viết
/home/thingvn/public_html/alodatdanang.com/
#
off
none
loading
#
Sort Gallery
on
off
off
off

error: Content is protected !!