Cách thức tổ chức cưỡng chế, thu hồi đất như thế nào?

Tại Khoản 3, Điều 71 Luật Đất đai năm 2013 có nêu quy định “Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất và tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế.”

Theo ý hiểu của tôi thì quy định này có nghĩa là Chủ tịch UBND cấp huyện có thẩm quyền cưỡng chế thu hồi đất.

Vậy xin hỏi, ai là người có thẩm quyền quyết định thu hồi đối với tài sản trên đất như nhà ở, công trình thuộc sở hữu của doanh nghiệp tư nhân, công ty, hoặc của cá nhân khác thuê, ở nhờ…? Cách thức tổ chức cưỡng chế thu hồi đất cụ thể ra sao?

Với trường hợp trên, việc Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất và tài sản người khác trên đất có đúng quy định của pháp luật không?

Hà Vũ Đức (Cần Thơ)

Nếu trên đất thu hồi có tài sản thì Ban cưỡng chế thực hiện cưỡng chế phải bảo quản tài
sản; chủ sở hữu có trách nhiệm thanh toán chi phí bảo quản tài sản đó. Ảnh minh họa

Trả lời:

Tại Khoản 3; Điểm b, Khoản 5, Điều 71 Luật Đất đai; Khoản 5, Điều 17 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ có nêu quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai. Theo đó, Chủ tịch UBND cấp huyện có thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất và tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế.

Trường hợp trên đất thu hồi có tài sản thì khi thực hiện quyết định cưỡng chế thu hồi đất, Ban cưỡng chế phải có trách nhiệm bảo quản tài sản cho chủ sở hữu; sau đó, chủ sở hữu phải thanh toán chi phí bảo quản tài sản đó. Việc bảo quản tài sản trên đất bị thu hồi thực hiện theo phương án cưỡng chế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo quy định của pháp luật chuyên ngành liên quan đến loại tài sản đó.

Nguồn: Batdongsan

Thông Tin Liên Hệ:

Ms. ĐẶNG THANH THIỆN – QUẢN LÝ DỰ ÁN

Post by alodatdanang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *