Posts Tagged
‘Tam Kỳ’

HomeTam Kỳ

Nội dung: Phê duyệt quy hoạch và ban hành Quy định quản lý xây dựng kèm theo đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Quyết định số 3500/QĐ-UBND: Phê duyệt quy hoạch và ban hành Quy định quản lý xây […]

Là nơi “tam sông quầng tụ” từ thuở khai quốc (Theo Phủ Biên Tạp Lục của Lê Quý Đôn 1776), là cửa ngõ của Bắc Kỳ – Trung Kỳ và Nam Kỳ thời kì bị đô hộ. Trải qua hàng trăm năm lịch sử, vùng đất Tam Kỳ anh hùng kiên trung được xem là […]

Ngày 2/8, đoạn tuyến JICA (Km0 – Km65) dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi chính thức thông xe… Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa, Thứ trưởng Lê Đình Thọ, nhà đầu tư VEC… kiểm tra dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi vào cao điểm thi công Ngày 2/8, đoạn tuyến […]

Bắt đầu đưa đoạn cao tốc Đà Nẵng – Tam Kỳ vào hoạt động và bảng giá sử dụng đường cao tốc 65 km cao tốc từ Tuý Loan (phía Nam Thành phố Đà Nẵng) – đi thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) thuộc cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi sẽ được đưa vào […]