Tiêu chí nào để xác định đất vườn, ao là đất ở?

Hỏi: Theo quy định hiện hành thì tiêu chí xác định đất vườn, ao là “phải trong cùng một thửa đất đang có nhà ở và thuộc nhóm đất nông nghiệp”.

Vậy tôi xin hỏi, khái niệm nhà ở nói trên là “đang có” tại thời điểm được cấp Giấy chứng nhận hay “đang có” tại thời điểm hiện nay và có cần bảo đảm các quy định tại Điều 31 Nghị định 43/2014/NĐ-CP không?

Lê Thị Thanh Hoa (Gia Lai)

Đất có vườn, ao được xác định là đất ở khi đảm bảo 2 tiêu chí: nằm trong cùng
một thửa đất đang có nhà ở và thuộc nhóm đất nông nghiệp. Ảnh minh họa

Trả lời:

Khoản 1, Điều 103 Luật Đất đai có nêu quy định: “Đất vườn, ao của hộ gia đình, cá nhân được xác định là đất ở phải trong cùng một thửa đất đang có nhà ở”.

Khoản 6, Điều 103 Luật Đất đai cũng nêu quy định: “Phần diện tích đất vườn, ao còn lại sau khi đã xác định diện tích đất ở theo quy định tại các Khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này thì được xác định sử dụng vào mục đích hiện trạng đang sử dụng theo quy định tại Khoản 1, Điều 10 của Luật này”.

Còn tại Khoản 1, Điều 10 Luật Đất đai có nêu: “Nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại sau đây:

a) Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác;

b) Đất trồng cây lâu năm;

c) Đất rừng sản xuất;

d) Đất rừng phòng hộ;

đ) Đất rừng đặc dụng;

e) Đất nuôi trồng thủy sản;

g) Đất làm muối;

h) Đất nông nghiệp khác gồm đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; đất ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh”.

Đối chiếu với các quy định của pháp luật đất đai vừa nêu thì tiêu chí để xác định đất vườn, ao là phải trong cùng một thửa đất đang có nhà ở và thuộc nhóm đất nông nghiệp.

Nguồn: Batdongsan.com.vn

Thông Tin Liên Hệ:

Ms. ĐẶNG THANH THIỆN – QUẢN LÝ DỰ ÁN

Post by alodatdanang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *