Đà Nẵng ra quyết định tháo gỡ vướng mắc đất đai cho doanh nghiệp

Tháng Mười Một 11, 2020

alodatdanang

Tin tức Nhà Đất

0

Với những phương án mới này, Đà Nẵng chính thức tháo gỡ vướng mắc cho hàng ngàn doanh nghiệp có liên quan đến các khu đất, dự án đất sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ.

UBND TP. Đà Nẵng vừa có văn bản thống nhất với đề xuất của Sở TN&MT về tháo gỡ vướng mắc đất đai cho doanh nghiệp, nhà đầu tư liên quan Kết luận Thanh tra 2852/2012 của Thanh tra Chính phủ.

Theo đó, đối với nhà đầu tư sơ cấp, tiếp tục thực hiện điều chỉnh thời hạn sử dụng đất hoặc thu hồi, cấp đổi lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng) đã cấp sai nhằm xác định lại thời hạn sử dụng đất theo điều 67 Luật Đất đai 2003 và điều 126 Luật Đất đai 2013. Thời hạn sử dụng đất là không quá 50 năm kể từ ngày có Quyết định giao đất hoặc ngày cấp sổ hồng.

Đối với các trường hợp này, đề nghị cho phép phát hành thông báo rộng rãi đến nhà đầu tư để thực hiện đăng ký điều chỉnh thời hạn sử dụng đất hoặc thu hồi, cấp đổi sổ hồng.

Trường hợp người sử dụng đất không đồng ý điều chỉnh thời hạn sử dụng đất thì triển khai thủ tục thu hồi, hủy bỏ sổ hồng đã cấp sai và thực hiện cấp đổi lại sổ hồng theo quy định.

Photo1605067219436 1605067219576537185432

Đà Nẵng lên phương án gỡ vướng đất đai cho doanh nghiệp

Đối với nhà đầu tư thứ cấp, Đà Nẵng đưa ra hướng tháo gỡ với những trường hợp khác nhau, cụ thể:

Trường hợp đã điều chỉnh thời hạn sử dụng đất thành 50 năm, sau đó tiếp tục chuyển quyền cho nhà đầu tư kế tiếp thì giữ nguyên thời hạn đã điều chỉnh do người nhận chuyển quyền là nhà đầu tư thứ cấp đã biết và chấp nhận sử dụng đất có thời hạn.

Trường hợp đã thực hiện điều chỉnh thời hạn nhưng chưa chuyển quyền tiếp cho nhà đầu tư thứ cấp khác thì thực hiện đăng ký biến động hủy bỏ nội dung đã đăng ký điều chỉnh thời hạn đối với trường hợp chưa cấp đổi sổ hồng.

Trường hợp đã thực hiện điều chỉnh thời hạn đối với nhà đầu tư thứ cấp và đã cấp đổi sổ hồng sau khi điều chỉnh thời hạn thì thực hiện thông báo thu hồi, cấp đổi lại sổ hồng để xác định lại thời hạn lâu dài như ban đầu được nhận chuyển quyền.

Trường hợp người nhận chuyển quyền chưa thay đổi thời hạn sử dụng đất (chủ yếu nằm trong giai đoạn từ năm 2012-2016) thì giữ nguyên thời hạn lâu dài và cho phép giải quyết thủ tục về đất đai khi người sử dụng đất có nhu cầu.

Như vậy, sau 8 năm kể từ khi có kết luận 2852 của Thanh tra Chính phủ, UBND TP. Đà Nẵng chính thức tháo gỡ vướng mắc cho hàng ngàn doanh nghiệp có liên quan đến các khu đất, dự án đất sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ.

Nguồn: CafeF

Thông Tin Liên Hệ:

Ms. ĐẶNG THANH THIỆN – QUẢN LÝ DỰ ÁN

 

 

Post by alodatdanang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.