Tỉnh Quảng Ngãi đề xuất bổ sung quy định về vốn đầu tư từ nguồn xã hội hóa đối với khu tái định cư.

UBND tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cần có quy định rõ cơ chế, trình tự thanh, quyết toán để nhà đầu tư có cơ sở thực hiện đầu tư các khu tái định cư phục vụ nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh tại các khu kinh tế, khu công nghiệp.

van tuong

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, nguồn vốn đầu tư hiện nay cho các khu tái định cư ngoài ngân sách Nhà nước đang gặp vướng mắc. Cụ thể là chưa có quy định cụ thể về việc tiếp nhận kinh phí từ nhà đầu tư, để đầu tư khu tái định cư và hướng dẫn về cách xác định chi phí để khấu trừ vào tiền sử dụng đất, thuê đất cũng chưa rõ ràng.

Trong khi đó, theo quy định của Luật đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thì việc đầu tư các khi tái định cư là do Nhà nước thực hiện. Còn nguồn vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước theo Luật Đầu tư công.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, theo quy định điểm c, khoản 2, Điều 32, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ thì nhà đầu tư có thể ứng trước kinh phí để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhưng nhà nước vẫn phải thực hiện đầu tư khu tái định cư.

Nguồn: https://baodautu.vn/batdongsan/quang-ngai-kien-nghi-thao-nut-that-nguon-von-cho-cac-khu-tai-dinh-cu-d167524.html

Ms. ĐẶNG THANH THIỆN – QUẢN LÝ DỰ ÁN

Mobile: 033.961.4963

[Click] Alo Đất Đà Nẵng

[CLick] Alo Đất Đà Nẵng’s Youtube Channel

[Click] Alo Đất Đà Nẵng’s Business Page

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.